ארכיון תג: 카톡:YM85 구리

눈물은 약 98%가 물(수막층)로 이루

눈물은 약 98%가 물(수막층)로 이루어져 있는데, 이외에도 눈물 증발을 막는 기름 성분(지질층)과 단백질 성분, 식염, 탄산나트륨, 인산염 등 200여종이 더 있다. 이미 스페인과 스페인령 카나리아 제도 사이에 이와 비슷한 방식을 적용 중인 것으로 전해졌다. 1972년 미국 대통령으로 중국을 처음 방문해 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: כללי | תגים: , , , , | להגיב

유로 지역 은행의 평균 하락 폭인

유로 지역 은행의 평균 하락 폭인 20.2%를 상회한 것이다. 그러면서 "문재인 한국 대통령이 지난 15일 광복절 경축사에서 제안한 동아시아철도공동체 구상에 따라 새로운 국제 철도 노선이 개발되고 한반도 동해안을 따라 동해선 철도가 연결되면 두만강을 통한 화물 운송을 여는 구체적인 추진력을 제공할 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: כללי | תגים: , , , , | להגיב

HPV 감염 주원인은 '성접촉'…원죄

HPV 감염 주원인은 '성접촉'…원죄 두고 '남 vs 여' 갑론을박선진국은 남아에게도 백신 무료접종…"HPV 예방, 남성도 함께해야"(서울=연합뉴스) 김길원 기자 = "남자가 옮기는 바이러스인데, 왜 여자만 백신을 맞아야 하죠?" "그건 원래 남자가 맞아야 하는 주사 아닌가요?" 요즘 자궁경부암 백신이 때아닌 책임론으로 뜨겁다. 작년 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: כללי | תגים: , , , | להגיב

저출산 현상은 1990년대 후반에 시

저출산 현상은 1990년대 후반에 시작돼 IMF 위기를 거치면서 2000년대 들어 본격화됐다. 회동수원지의 북쪽 끝이자 수영강으로 흘러드는 시작점인 상현마을에서 남쪽으로 걷다 보면 오륜대(五倫臺)가 나온다. 북극 지방에서 내려오는 찬 공기가 러시아 우랄산맥 동쪽에 형성되는 대규모 고기압인 우랄 블로킹과 만날 경우 러시아 내륙지역이 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: כללי | תגים: , , , , | להגיב

ACLU 측은 이 학교가 속한 케노샤

ACLU 측은 이 학교가 속한 케노샤 유나파이드 교육청이 5년 전 요가 바지와 레깅스 등 체형을 노출하는 옷 차림의 등교를 금지했다가 지난 봄 학생과 학부모 단체의 설득에 의해 철회했으나, 각 학교 교사와 교직원이 본 취지를 충분히 이해하지 못하고 있어 인권 침해 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: כללי | תגים: , , , , | להגיב

한편, 국방위는 이날 여야 간 이견

한편, 국방위는 이날 여야 간 이견으로 국정감사 일정을 확정하지 못했다. 한 교수는 대한치매학회를 창립해 초대 회장을 역임한 치매 분야 권위자로, 현재 건국대병원 의료원장 및 건국대학교 의무부총장을 맡고 있다. 이 전략은 "4차 산업혁명 등 기술변화 영향으로 이전과는 다른 양상으로 전개될 미래 … לקרוא את ההמשך

קטגוריות: כללי | תגים: , , , , | להגיב